Foredrag

Mine foredrag.

Alle mine foredrag foregår med fortælling og PowerPoint. Jeg kan selv medbringeprojektor, men lærred eller en stor hvid væg skal være til rådighed. Desudenbliver der sunget. Jeg medbringer selv sangblade, der er tilpasset foredragene ogmed historier om de enkelte sange. Hvis man har en pianist, er det altid godt. Mine foredrag koster normalt 4.000,- kr. plus kørsel efter statens store takst. Er Ien lille forening - forhandler vi os frem. Jeg medvirker også i ugeprogrammer påHøjskoler og tilsvarende. Mine didaktiske, pædagogiske og videnskabsteoretiske foredrag koster mere. Hør efter prisen.

MIT BLIK J eg tager i øjeblikket kun få foredragind, da jeg skriver på en bog om JeppeAakjær. Bogen behandler Aakjærs liv ogforfatterskab omkring 1920'erne. I denne periode ændrer forfatter-skabet sig fuldstæn-dig. Han mærkersygdommen på egen krop, men ogsåberømmelsen. Han bliver mere ydmygover naturen i ham selv i forhold til sineomgivelser. Han møder nogle personer, der fårafgørende betydning for ham ogstyrker også sine gamle venskaber ogbekendtskaber.