Slaegt

Slægten Linderoth

Et fantastisk liv i Jebjerg.


Vi flyttede ikke til Jebjerg i august 1977, fordi vi troede, at vi kunne få et fantastisk liv i byen, men fordi vi kunne få et arbejde.

Vi havde boet i Jebjerg fra  aug.1971 til april 1972 samtidig med, at vi læste HF på Morsø Gym. & HF. I april 1972 flyttede vi til Skive for at læse til lærer på Skive Seminarium.

Henning fik arbejde på Durup Skole aug. 1976. Han var der kun et år. Skolen var lige så splittet, som det samfund skolen lå i. Byen var centrum for et industrieventyr med masser af møbelindustri, der nu var på vej til at lukke. Så kom der en ny mulighed, da Vinnie også var blevet færdig som lærer på Skive Seminarium.

I 1977 fik vi begge arbejde på Salling Ungdomsskole (Efterskole) (SE) og regnede med, at vi skulle bo i Jebjerg et par år. Under seminarietiden i Skive fik vi to børn.

Ansættelsen på (SE) betød, at vi fik stillet en lærerbolig til rådighed. Vi kom fra en dejlig bolig på Violvej i Skive - lige over for Krabbesholm skov og Limfjorden. Det virkede umiddelbart hårdt, at skulle flytte fra Skive. Vi lejede en lastbil og fik nogle venner til at hjælpe.

Boligen i Jebjerg var på 199 kvm + garage og carport. (Se mere)

Linderoth - er en gammel adelsfamilie i både Danmark og Sverige.

I 1640'erne var Christian d. IV i krig mod svenskerne. Han havde behov for nogle modige hærfører, der kunne lede den danske hær mod svenskerne.. I Königsberg - i det gamle Østpreussen - fik han kontakt med den jødiske hærfører Hironimus Roth, der mod en god betaling, ville hjælpe den danske konge. Den organisatoriske dygtighed, som Roth var i besidelse af, var en for stor en mundfuld for den svenske hær. De tabte et vigtigt slag.

Chr. IV var ellers ikke tiljublet af sejre mod svenskerne. En passende gave til Roth var nødvendig. Roth blev derfor adlet til Linderoth og modtog efterfølgende krongodset ved Nr. Nissum nær Lemvig. Efter sin død blev Linderoth gravsat i Nr. Nissums kirke.

Et barnebarn af Hironimus Roth, Claus Linderoth kom i fejde med den danske adelsfamilie Ege. Det kom til kamp mellem de to - og Claus Linderoth slog sin modstander ihjel. Efterfølgende blev Claus Linderoth landsforvist. Adelsårbøgerne nævner, at Claus Linderoth flygtede til England eller Amerika.

Men senere undersøgelser viser, at han tog til Sverige. Her blev han godt modtaget, og blev efter få år adlet til Linderoth og fik nyt adelsvåben.