Politik

VALG til Skive byråd den 16. november.

Mit liv i politik er ikke forbi! Men jeg opstiller ikke mere. For mig personlig er en epoke forbi! Jeg vi selvfølgelig ytre mig, når jeg føler for en sag - eller møder uretfærdighed! Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der indmelder sig i et politisk parti og får indflydelse. Siden her er historisk!!

Stem på

Henning Linderoth,

en radikal stemme der arbejder.

Hvad vil jeg?

Økologisk og skole politik 

Jeg vil anvende Donut Økonomi også kaldet Cirkulær økonomi. Det er en ny måde at tænke økonomi på, hvor man samtænker de økonomiske og økologiske muligheder - man har. Vi gør det allerede i det små med vores pantsystem. Hele tankegangen skal skaleres op i meget større projekter til gavn for vores fælles natur. Er det nok bare at lægge afgifter på plastposer. Nej! Vi skal samtidig lave poserne, så de kan genanvendes og bruges flere gange. Det samme skal ske for alle mulige embalagetyper.

Det skal gå hurtigt, som de unge mennesker udtrykker det ved demostrationer. Det er ikke godt nok - at kun unge mennesker giver udtryk for - at nu skal der handles.

Greta Thunberg taler om "Skolestrejke for klimaet". Det har helt sikkert været godt, men nu er det måske skolerne, der skal gå forrest, men ikke skolerne som vi tænker i dag, men skoler som kulturcentre, hvor generationer mødes til samtale. Det er præcist derfra demokratiet skal blomstre i hverdagen og donuts økonomien skal blomstre. Hvad vil jeg?


Uddannelsespolitik.

Jeg har været ansat på Durup Skole, Salling Ungdomsskole og Skive Seminarium. Har studeret Ph.D. med tilknytning til AAU, Göteborg og Kristianssand universiteter. Desuden har jeg læst klasserumsforskning i Uppsala.

Skive har været en stærk uddannelsesby på det pædagogiske område, men vi er ved at miste pusten. Historisk var Skive Seminarium et af de stærkeste uddannelsesmiljøer i Danmark.Desuden var der et efteruddannelses-miljø under Danmarks Lærerhøjskole med Voksen og P.D. uddannelser, der hentede studerende fra det meste af Jylland. Amtscentralen og det pædagogiske bibliotek var blandt de bedste.

Under en borgelig reform blev vi slået sammen med Ringkøbing Amt i CVU. I den periode blev CVU Skive/Herning et af de stærkeste på det pædagogiske fagområde for e-læreprocesser.  Der var PD-studerende fra hele Verden og med mange fra Færøerne og Grønland. Også voksenlærer-området havde stor søgning. Under CVU fik Skive også et pædagogisk forskningsområde. 

Da VIA blev etableret, som en følge af kommunalreformen i 2007, blev alt undtaget læreruddannelsen flyttet til Aarhus. VIA i Skive er stille og roligt blev udsultet. I dag (2021) er ansøgertallet 31 studerende. Det er ikke rart at tænke på, når godt 20% af de - der underviser i Folkeskolen - ikke har en læreruddannelse.


Danmark skal leve af den viden, som vi kan formidle til hinanden. Viden er ikke brugbar før den virker i fællesskabet og er i de processer og produkter, vi skaber sammen. Pædagogisk kvalitet er udtryk for det gode liv, vi lever i fællesskab.

Hvad vil jeg?


Kulturpolitik er også Turistpolitik.


I dag er sport også en del at kulturpolitiken. Jeg vil adskille Kunst og Sport. Det har sine helt indlysende grunde. Sport dyrker man for at blive målt. Hvem vinder? Sport kan skabe loyalitet og fastholde bosættelse. Da jeg oplevede Danmark vinde guld i roning ved OL i Tokyo, begyndte jeg ved hjemkomsten at dyrke roning - også kaproning. Det var kontant afregning. Desuden har jeg også dyrket badminton, bordtennis, atletik og andet sport i Skive. En fantastisk sportsby.


Helt fra barndommen var jeg vandt til at komme på Skive Museum, hovedsagelig for at se kunst - men også en gammel isbjørn. Mange kunstnere kom i mit barndomshjem - "Det varme brød" på Aage Nielsens Vej 2 i Skive. Mine forældre elskede også Påskeudstillingerne i Skive. For mig var det en kunsterisk dannelse, som satte dybe spor. Senere valgte jeg billedekunst som linjefag på Skive Seminarium.

Fra 1977 - 1983 var jeg stifter og formand for Skolernes Kunstforening i Viborg amt, der byggede videre på Skolekunstforeningen i Skive. Foreningen fik navneforandring til VISVA og voksede i den periode fra 6 til 108 skoler og til godt 500 personlige medlemmer. Foreningens blev Danmarks absolut største. Og jeg kom ind i Landsforeningen, hvor jeg fik til opgave at arbejde sammen med et formidlingsudvalg nedsat af Folketinget!


Kunsten skaber nysgerrighed og tilflyttere.

Det var dyb erkeldelse på en mangfoldighed af spændende oplevelser. 


Jeg støtter selvfølgelig Sport- og Kunstpolitik, der på hver deres måde er Turistpolitik - både amatører og professionelle.Jeg er Salling- og Skivedreng!

Født i Roslev, boet i Spøttrup, Durup, Jebjerg, Glyngøre og Skive og i perioder langt udenfor kommunen. Har altid fulgt godt med i det politiske liv over hele Salling- og Fjendsområdet samt Fur. - men også på det landspolitiske niveau.


Er 73 år, gift, to børn og to børnebørn.


I dag er jeg pensionist, og har en meget lille e-butik og et forlæggervirksomhed. 

Hele min barndom har jeg hjulpet til i mine forældres bageri. Desuden sejlet som fisker og på Østen med ØK. Udlært bager og taget et konditorkursus.

Læst til lærer og undervist i folkeskole og efterskole. Desuden et uafsluttet teologistudium efterfulgt af kandidat-uddannelse med lektoransættelse på et seminarium. En næsten afsluttet Ph.D.-studium i IT og i nordisk didaktik. Har været med i et hav af projekter - med henblik på at gøre skolen og voksenuddannelsen bedre. 

Politik og samarbejde i Skive Kommune.

Ovenstående sætning er ikke min første prioritet. Det er langt vigtigere, at man forhandler sig frem til nødven-dige målsætninger. Hvordan kan vi nå kommunens klimamål? Hvordan kan vi få flere bosætninger? Hvordan sikrer vi en Limfjord i balance? Hvordan sikrer vi et bæredygtigt landbrug? Hvordan sikrer vi bedre uddannelsesmuligheder? Hvordan sikrer vi en god integration til glæde for de ældre, børnene og erhvervslivet? Hvordan sikrer vi et godt og bedre kulturliv og idrætsliv? Osv,

Derefter er det godt, hvis alle partier er med. Det er ikke et mål i sig selv, at man ikke stemmer i byrådet!


MIT POLITISKE LIV - En lang erfaring

Jeg har været politisk interesseret hele mit liv. Min far var radikal, men han stemte også til kommunalvalget på Borgmester Voldhardt Madsen, som vi var i familie med. Min far stod også på arbejderlisten i Roslev i 1946. Min mor var konservativ, men stemte også indimellem radikal.

Jeg blev medlem af Radikal Ungdom i Skive i 1962. Kom senere til at sidde i Skive Ungdomsbyråd, som suppleant.


En af de store oplevelser med RU var besøget af den afskedige præst Harald Søbye, der var blevet inviteret som hovedtaler i anledning Kong Frederik d. 9.s 70 års dag den 11. marts 1969. Dagen efter stod der i Skive Folkeblad.


"Ungdommen har

gjort mig rød

Sagde den tidlige præst,

Harald Søbye

paa et møde i Radikal Ungdom i aftes"


Efter mødet inviterede Harald Søbye alle deltagerne ned i Skive anlæg. Han havde medbragt et stort reb, som han lagde om halsen på statuen af Chr. IX. Han opfordrede alle fra RU til at trække i rebet, men ingen havde rigtig mod til det.


I Skive Folkeblad, den 26. september 1969

Ved indvielsen af Skive Kaserne stod der:


Hærchefen general Blixenkrone Møller sagde bl.a.

"Enkelte havde måske ventet, at aktivister ville markere dagen med en demostration, men ingen af slagsen mødte op." 

Længere nede i artiklen stod:

"Vi skal vide, at der på denne egn er kredse, der ikke med større begejstring nu må konstatere, at kasernen er befolket."


Den første sætning passer ikke helt. Vi var to fra RU, der demonstrede med et skilt fra "Aldrig mere krig". Vi havde ikke anmeldt demonstrationen og måtte derfor pakke sammen. Det var ellers meningen, at der skulle komme en stor delegation fra foreningen "Aldrig mere krig". Der gik rygter om, at de RV i Skive havde bedt dem om, at holde sig væk.


RV-Sundsøre Kommune

Senere blev jeg formand for RV i Sundsøre Kommune, hvor jeg blandt andet arbejdede aktivt for turismen. Jeg havde et rigtigt godt samarbejde med Axel Johannesen, Lundsgaard m.fl. 

I den periode satte jeg gang i FO-Sundsøre (Frit Oplysningsforbund). Blev oprettet i 1994, efter at Skive-afdelingen lukkede. Forbundets indhold var offentlig og bød på politiske foredrag med debat. 

På det tidspunkt var jeg ansat på Salling Ungdomsskole. Daværende forstander Kaj Riis, mente at det var en god idé at afholde foredragene i Foredragssalen. Eleverne fik tilbuddet om at være med.


I 1995 bød forbundet på 4 foredrag:

Lørdag den 21. januar

Forhv. socialminister, Aase Olesen:

"Arbejde og Velfærd".

Aase Olesen var betænkelig ved efterlønsordningen, hvor hun ønskede en gradvis stigning og afskaffelse. Samtidig skulle man sikre nedslidte en udtræden af arbejdsmarkedet og en god pension. 

Det blev partiets politik efterfølgende. Socialdemokraterne ville ikke være med. Poul Nyrup Rasmussen brændte senere fingrene på den politik.


Lørdag den 4. februar.

Højskoleforstander og forhv. MF.

Ebbe Lundgaard: (opstillet i Skive-kredsen)

"Hvor er de naturlige grænser!"

Senere blev Ebbe Lundgaard Kulturminister.

I foredraget talte Ebbe Lundgaard for en stærkere placering i EU.


Lørdag den 25. februar.

Formand f. Det Radikale Venstre.

Margrethe Vestager: "Social & Liberal - menneske & fællesskab".

Margrethe Vestager holdte et godt holdningspræget, men ikke personligt foredrag. Hun fortalte meget om de faktorer og personer, der havde inspireret hende og havde fået hende til at melde sig til RU.

Salen kunne ikke rumme alle tilhørerne, og der var rigtig mange elever, der ivrigt stillede spørgsmål.


Lørdag den 11. marts.

Økonomiminister Marianne Jelved(R)

"Fornyelse af velfærdssamfundet"

Jelved fortsatte Magrethe Vestagers socialliberale politik om mennesket og fællesskabet i centrum.

Foredragssalen var godt fyldt op.Senere blev jeg formand for Skiveegnens Radikale Venstre. Jeg fik i den periode sat gang i RU. Landspolitisk sad jeg i grupper om kultur, undervisning og EU.


I en periode var jeg tilknyttet Lone Dybkjær i forbindelse med hendes politiske arbejde omkring IT-samfundet, både nationalt og i EU sammenhæng.